Årsmöte 2022

Årets stämma äger rum 30 mars kl 1900 i Kulturhusets Lilla sal. Fullmaktsblankett hittar du här Länk till möteshandlingarna
Läs mer...

Årsmöte 2021-10-05

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte)  HAR FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19) OCH KOMMER ATT HÅLLAS 2021-10-05. LÄNK TILL KOMPLETTA MÖTESHANDLINGAR ÄR UPPDATERAD Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens...
Läs mer...

Stämmoprotokollet från årsmötet 2020

Protokollet är nu justerat och återfinns här. Av sekretesskäl är närvarolistan  ( sidan 10 ) ej publicerad men kan beses hos sekreteraren Peter Ingvarsson efter överenskommelse per telefon 0702 738879
Läs mer...

NY TIDPUNKT FÖR ÅRSMÖTET!

Onsdagen den 14 oktober kl 1930 håller vi  ett senarelagt årsmöte i Kulturhuset lilla sal. Vi tänker på och följer  Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande social distans. Kallelseåtgärd har vidtagits 21 september och beräknas nå medlemmarna 23-24 september. I kallelsen har bifogats en motion och valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Kompletta möteshandlingar kan hämtas...
Läs mer...

FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte) den 23 mars 2020 kl 19.00 Röda rummet i kulturhuset FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19). Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens hemsida och...
Läs mer...

Årsmötet 2020 23 mars kl 1900

Observera att debiteringslängden endast kan beskådas hos sekreteraren Peter Ingvarsson efter överenskommelse per telefon 0702 738879 samt kommer att finnas framlagd på stämman. Länk till möteshandlingarna 
Läs mer...

Ny rutin vintervägsunderhållet

Mölnlycke vägförening har skrivit avtal med Härryda kommun, som innebär att vintervägsunderhållet i fortsättningen sköts av kommunen. Genom detta förenklas och effektiviseras vintervägsunderhållningen. Kommunen kommer i fortsättningen ta över ansvaret för snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö, flisupptagning på våren och påfyllning av flislådor. Kommunen upphandlar och skriver kontrakt med...
Läs mer...

Beläggningsarbeten

I nästa vecka (vecka 33 ) planerar vi att komma igång med beläggningsarbete på Kullbäckstorpsvägen, Ekkullevägen, Råda Stocksvägen och en Hönekullaväg. Vädret kan dock komma att sätta käppar i hjulet, men vi utgår från att det kommer att bli av. Vi är tacksamma Om Ni ställer era bilar, så att de...
Läs mer...