Kontakt

Ordförande  Anders Huvstig Traststigen 6, 435 35 Mölnlycke 0733 87 60 76
Kassör         Stig Adamsson Solvägen 6, 438 34 Landvetter 0731 53 05 40
Sekreterare Peter Ingvarsson Ekorrstigen 3, 435 35 Mölnlycke
Ledamot      Leif Dübech Traststigen 5, 435 35 Mölnlycke
Ledamot      Daniel Kumlin Sparvstigen 1 B, 435 35 Mölnlycke
Suppleant   Vakant
Suppleant   Jarl Andreasson Bråtavägen 3, 435 35 Mölnlycke
Revisorer   Dick Wesström Törnrosvägen 7, 435 31 Mölnlycke 031 88 63 70
                    Birgitta Danielsson Sparvstigen 2, 435 35 Mölnlycke
Supplenter Johan Fagerlind Törnrosvägen 10, 435 31 Mölnlycke 031 88 25 10
Vakant
Valberedning Gunnar Feuk Traststigen 4 A,  435 35 Mölnlycke
Bertil Johansson Ekorrstigen 1, 435 35 Mölnlycke