Årsmötesprotokollet är nu upplagt

Årsmötesprotokoll i pdf-format  finner du här