Årsmöte 2021-10-05

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte)  HAR FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19) OCH KOMMER ATT HÅLLAS 2021-10-05. LÄNK TILL KOMPLETTA MÖTESHANDLINGAR ÄR UPPDATERAD

Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens hemsida och kallelser kommer även att skickas per post.

Styrelsen har också beslutat att till medlemmarna sända ut en betalningsavi på en frivillig förtida årsavgift på av styrelsen föreslagna 1 150 kr. Den som betalar den frivilliga avgiften kommer att tillgodoräknas den vid debiteringen av den årsavgift, som beslutas på den ordinarie stämman.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till budget  finns upplagt och har kompletterats med kallelse, dagordning och revisionsberättelse.

Var aktsamma om er och håll avstånd!

Länk till årsmöteshandlingarna.     

Styrelsen för Mölnlycke Vägförening