Årsmöte 2021

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte)  FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19).

Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens hemsida och kallelser kommer även att skickas per post.

Styrelsen har också beslutat att till medlemmarna sända ut en betalningsavi på en frivillig förtida årsavgift på av styrelsen föreslagna 1 150 kr. Den som betalar den frivilliga avgiften kommer att tillgodoräknas den vid debiteringen av den årsavgift, som beslutas på den ordinarie stämman.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till budget  finns upplagt

Var aktsamma om er och håll avstånd!

Länk till årsmöteshandlingarna.      Dessa kommer att kompletteras allteftersom.

Styrelsen för Mölnlycke Vägförening