Stämmoprotokollet från årsmötet 2020

Protokollet är nu justerat och återfinns här.

Av sekretesskäl är närvarolistan  ( sidan 10 ) ej publicerad
men kan beses hos sekreteraren Peter Ingvarsson
efter överenskommelse per telefon 0702 738879