Stämmoprotokollet från årsmötet 2020

Protokollet är nu justerat och återfinns här. Av sekretesskäl är närvarolistan  ( sidan 10 ) ej publicerad men kan beses hos sekreteraren Peter Ingvarsson efter överenskommelse per telefon 0702 738879
Läs mer...