NY TIDPUNKT FÖR ÅRSMÖTET!

Onsdagen den 14 oktober kl 1930 håller vi  ett senarelagt årsmöte i Kulturhuset lilla sal.
Vi tänker på och följer  Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande social distans. Kallelseåtgärd har vidtagits 21 september och beräknas nå medlemmarna
23-24 september. I kallelsen har bifogats en motion och valberedningens förslag till val
av styrelseledamöter.

Kompletta möteshandlingar kan hämtas här

Fullmaktsblankett kan hämtas här