FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte) den 23 mars 2020 kl 19.00 Röda rummet i kulturhuset FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19).

Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens hemsida och kallelser kommer även att skickas per post.

Styrelsen har också beslutat att till medlemmarna sända ut en betalningsavi på en frivillig årsavgift på av styrelsen föreslagna 1 150 kr. Den som betalar den frivilliga avgiften kommer att tillgodoräknas den vid debiteringen av den årsavgift, som beslutas på den ordinarie stämman.

Styrelsen för Mölnlycke Vägförening