Årsmötet 2020 23 mars kl 1900

Observera att debiteringslängden endast kan beskådas hos sekreteraren
Peter Ingvarsson efter överenskommelse per telefon 0702 738879 samt kommer att finnas framlagd på stämman.

Länk till möteshandlingarna