FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE

Mölnlycke Vägförenings ordinarie stämma (årsmöte) den 23 mars 2020 kl 19.00 Röda rummet i kulturhuset FLYTTAS FRAM på grund av risken för spridning av coronaviruset (covid-19). Vägföreningens styrelse kommer att bestämma ny tidpunkt för ordinarie stämma så snart det medicinska läget beträffande viruset tillåter det. Tidpunkten meddelas på föreningens hemsida och...
Läs mer...

Årsmötet 2020 23 mars kl 1900

Observera att debiteringslängden endast kan beskådas hos sekreteraren Peter Ingvarsson efter överenskommelse per telefon 0702 738879 samt kommer att finnas framlagd på stämman. Länk till möteshandlingarna 
Läs mer...