Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 avhölls i Mölnlycke Kulturhus, Röda rummet, Onsdagen 21 mars 2019 kl 1900

Årsmötesprotokolllet är justerat och utlagt på Biblioteket men kan även hämtas här