Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 avhölls i Mölnlycke Kulturhus, Röda rummet, Tisdagen 20 mars kl 1900

Länk till ”Förslag till riktlinjer

Årsmötesprotokolllet är justerat och utlagt på Biblioteket men kan även hämtas här